Skip to content

Historie společnosti

1922

Vznik společnosti se datuje rokem 1922 pod názvem Radioslavia s.r.o., která se v létě 1923 změnila na společnost akciovou s kapitálovou účastí francouzské firmy Companie General. Její činnost byla obchodní a dovážela první radiotelegrafní vysílače a přijímače, o které byl značný zájem. Silná konkurence na Československém trhu v podobě firem Philips nebo Telefunken později způsobila Radioslavii značné potíže.

1932

– spojení s anglickou společností Marconi Wireless Telegraph Co.

Ve společnosti Radioslavia se začínají montovat první radiopřijímače z dílů dovážených z Anglie. Tento start byl úspěšný, což potvrzuje i zakázka montáže několika vysílačů, dodaných do Československa z Anglie.

1936

Zahájení výroby první vysílacích elektronek.

Mezinárodní situace vyvolala potřebu získání dodavatele malých vysílacích elektronek po potřebu armády a velkých na údržbu vysílačů. Volba padla na Radioslavii, která již v roce 1936 byla schopna vyrábět první vysílací elektronky. Ty však nesly ještě značku Marconi. Tato první generace vysílacích elektronek měla znaky původní konstrukce Marconi. Jednalo se o výkonové triody s vnější měděnou anodou, chlazenou vodou nebo vzduchem. Isolační části vakuové obálky byly z olovnatého skla, katody byly z čistého wolframu. Typickým představitelem této generace elektronek je 150 kW trioda RD 150 YA. Během druhé světové války se její výrobní sortiment nezměnil. Část zařízení, které se podařilo zachránit, byla převezena do budovy ve Vršovicích, kde se nachází i současná TESLA Vršovice. Sem přešli i původní zaměstnanci a začali na podkladě technických instrukcí pamětníků vlastními silami znovu budovat podnik na výrobu vysílacích elektronek. Ty byly žádané pro obnovující se síť vysílačů v poválečném Československu.

1948

Po roce 1948 se stala TESLA Vršovice nástupcem společnosti Radioslavia a na znovu vybudovaných základech se dále rozvíjela výroba a vývoj nové generace vysílacích elektronek. Patří sem nejen elektronky pro síť rozhlasových, ale i nově vznikajících televizních vysílačů v Československu i dalších státech Evropy, později i v řadě zemí Afriky, Asie a Ameriky. Byly to elektronky výkonů od hodnot stovek wattů do 150 kilowattů. Isolační díly vakuových obálek byly nejprve skleněné, v šedesátých letech přinesl vývoj použití technologie keramika – kov. Katody z čistého wolframu byly částečně nahrazeny katodami z thoriovaného wolframu. Vyvíjela se dále technologie výroby mřížek, katod, tepelného zpracování dílů a pokryvů. Některé elektronky byly ekvivalenty zahraničních výrobků, jiné vytvořily vlastní řadu pro osazování vysílačů, vyvíjených a vyráběných podnikem TESLA Hloubětín. Mezi tyto výrobky můžeme zařadit elektronky, známé pod označením RE 5 XN, RD 10 XL, RD 70 VL, ZD 70 VL aj. Anody elektronek byly chlazeny vodou, vzduchem nebo odpařováním vody. Zvyšování výroby si vyžádalo i hledání nových prostorů pro sklady, výrobu dílů a vývoj. Byly tak vytvořeny pobočky v Praze i mimo ni.

1970 – 1980

Sedmdesátá léta znamenala nástup nové generace elektronek, jejichž vakuové obálky využívaly technologii keramika – kov. Skleněné díly byly tak nahrazovány keramikou.

 

V souvislosti s vývojem velkých rozhlasových vysílačů bylo pro společnost TESLA Vršovice nezbytností připravit elektronku, která by tvořila srdce těchto zařízení. Úkol, který svým rozsahem neměl dosud v podniku obdoby si vyžádal nové výrobní i přístrojové vybavení a vývoj nových technologií. Výsledkem byla největší výkonová elektronka, celokeramická 250 kW trioda RD 250 VM. Pak následovala řada keramických elektronek, většinou tetrod pro televizní vysílače nebo pro FM rozhlas. Mimo elektronek se v sortimentu podniku objevily též výrobky pro lékařské a diagnostické přístroje nebo radiolokátory. Patří k nim betatrony a vodíkové thyratrony. Pro televizní vysílače IV. a V. pásma se ve spolupráci s výzkumným ústavem pro vakuovou techniku začaly vyrábět výkonové klystrony.

 

TESLA Vršovice v průběhu let své existence prošla řadou organizačních změn, které se týkaly začleňování do různých celků národního podniku TESLA. V sedmdesátých letech se stává opět samostatným podnikem.

1980

 V roce 1980 byla spojena s výzkumným ústavem pro vakuovou techniku v důsledku trendu omezování a rušení neperspektivních a neefektivních výzkumných ústavů. Tato fúze trvala deset let.

1990

V roce 1990 se TESLA Vršovice definitivně osamostatnila

 

1994

V roce 1994 se TESLA Vršovice transformuje na společnost s ručením omezeným.

TESLA Vršovice s.r.o. pokračovala dál ve výrobě a vývoji vysílacích elektronek, elektronek pro využití v průmyslových generátorech, výkonových klystronů a vakuových spínačů.

Výrobky společnosti TESLA Vršovice s.r.o. pronikly též do některých států bývalého Svazu sovětských republik a střední Evropy.

Naše výrobky pronikly též do některých států Afriky a Ameriky. Řada starších typů elektronek byla modernizována a využívá technologie keramických isolačních dílů, byly vyvinuty nové typy, které jsou schopny nahradit některé zahraniční výrobky, jejichž výroba byla omezena nebo zastavena. Přizpůsobily jsme se trendu opětného růstu výroby akustických zesilovačů osazených elektronkami a byly proto vyráběny pro tyto přístroje elektronky, které snesou nejpřísnější hlediska. V našem výrobním sortimentu nezapomínáme však ani na elektronky po údržbu starších vysílačů nebo průmyslových zařízení, která jsou ještě v provozu.

 

2006

– Další kapitolou v historii firmy byla opětovná změna vlastnictví v roce 2006 a přejmenování na současný název, TESLA Electrontubes s.r.o. .

2007 – 2008

– Na přelomu let 2007 a 2008 byla výroba i administrativa přestěhována do nových prostor v Říčanech u Prahy.

V současné době zůstávají zachovány všechny původní výrobky a k nim přibyla řada výrobků a služeb na poli vysílací techniky.

Je kladen značný důraz na inovaci produktového portfolia a jsou intenzivně posilovány výzkumné a vývojové kapacity a aktivity.

2009 – 2012

– v těchto letech proběhl vývoj a finalizace výroby polovodičových středovlnných vysílačů řady Radioslavia MWT  o výkonech 1kW, 5kW  a 10kW tak, aby již v roce 2013 mohli být prezentovány a nabízeny na mezinárodní výstavě  IBC 2013 v Amsterdamu.

2012 – 2013

– Spolupráce na projektu KV MOB – vývoj speciální antény pro Armádu ČR. Rovněž proběhl vývoj jiskřiště pro letecký průmysl ve spolupráci s První Brněnskou strojírnou.

– Byl zahájen vývoj 5kW keramické triody pro použití při indukčním svařování plastů a vývoj 3kW triody pro zařízení Izodent a spektrální analyzátory.

2014

– Zahájení vývoje 35kW triody pro potřeby dřevozpracujícího, textilního a potravinářského průmyslu.

– Zahájení vývoje 30kW tetrody pro aplikace ve VF generátorech pro použití v průmyslových laserech o výkonu od 5kW. Tyto lasery se používají pro pálení silnostěnných kovových materiálů.

2015

– Zahájení vývoje 22kW triody pro aplikace ve VF generátorech pro použití v průmyslových laserech o výkonu od 1 do 3,5 kW. Tyto lasery se používají pro dělení plechů ve strojírenském průmyslu.

2016

– Vývoj řady triod o výkonech od 9kW do 17kW pro využití ve VF generátorech při sváření PVC materiálů a procesech sušení.

 

Postupně upadající zájem o vysílací elektronky související s nástupem digitalizace vysílání vedl TESLA Electrontubes s.r.o. k přehodnocení portfolia nabízených produktů.

Firma se začíná orientovat výhradně na výrobu průmyslových elektronek na bázi keramika – kov, určených pro generátory CO2 laserů a elektronky pro VF generátory určené pro textilní, potravinářský, dřevařský průmysl a indukční kalení.

Současně s modernizací elektrorozvodné sítě ve státech východní Evropy se otvírají možnosti pro vývoj nových typů vakuových spínačů pro potřeby energetiky.

Kontakt

© | TESLA Electrontubes s.r.o.