Skip to content

PROJEKTY EU

TESLA Electrontubes s.r.o. „Výzkum a vývoj inteligentní robotické technologie pro automatizaci výroby katod a mřížek výkonových elektronek“

Společnost TESLA Electrontubes s.r.o. je ryze česká společnost s dlouholetou tradicí výroby a výzkumu aktivních vakuových prvků, zejména elektronek pro použití jak v průmyslu, tak ve vysílací technice. Historie vakuové výroby sahá do roku 1922. Nabídka v současnosti obsahuje následující produktové skupiny: spínače, vysílací a průmyslové elektronky, tyratrony, klystrony, jiskřiště, kondenzátory, vakuové průchodky. Kromě udržování výroby původních, stále používaných typů, se společnost zabývá výzkumem a vývojem nových produktů. Dále společnost vyrábí a dodává vysílací zařízení pro šíření radiového signálu.

Projekt nese název „Výzkum a vývoj inteligentní robotické technologie pro automatizaci výroby katod a mřížek výkonových elektronek “ a je určen pro pro automatizaci výroby katod a mřížek elektronek. Unikátní pracoviště zautomatizuje především proces navíjení mřížek elektronek a jejich přesné bodové
svařování.

Cíle projektu

  • Cílem projektu je výzkum a vývoj inteligentní robotické technologie pro automatizaci výroby katod a mřížek
    elektronek. Unikátní pracoviště zautomatizuje především proces navíjení mřížek elektronek a jejich přesné bodové
    svařování.

Cílová skupina

  • zaměstnanci společnosti TESLA Electrontubes s.r.o. z Říčan; jedná se o zaměstnance věnující se výrobě, kontrole, výzkumu a vývoji vakuové a vysílací techniky a technicko-hospodářskému zabezpečení chodu společnosti.
educa-komplet

Povinná publicita
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt

byla zahájena realizace projektu

„Výzkum a vývoj inteligentní robotické technologie pro automatizaci výroby katod a mřížek výkonových elektronek“

Projekt probíhá

educa-komplet

Povinná publicita
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Odkazy

Informace o funkci tohoto fondu, typech operačních programů a jeho působnosti v ČR www.esfcr.cz

V sekci „Podpora podnikání“, „Rozvoj lidských zdrojů“ najdete základní informace ke GG EDUCA www.mpo.cz

Souhrnné informace a odkazy týkající se Strukturálních fondů EU a možností jejich využití v ČR www.strukturalni-fondy.cz

Contact

© | TESLA Electrontubes s.r.o.